Ježišu, odovzdávam sa ti, Ty sa o to postaraj! – Akt odovzdania sa Ježišovi

Ježiš hovorí každému z nás: „Prečo sa trápite a znepokojujete? Prenechajte mi starostlivosť o vaše záležitosti a všetko sa upokojí. Veru, hovorím vám, že každý úkon, ktorým sa mi celkom, skutočne a hlboko odovzdáte, prinesie výsledok, po ktorom túžite, a vyrieši ťažké situácie. Odovzdať sa mi neznamená utrápiť sa na smrť, znepokojovať sa a zúfať si, a potom odriekať modlitby plné nepokoja, akoby som za vami nestíhal. Odovzdať sa mi znamená premeniť nepokoj na modlitbu. Odovzdať sa znamená pokojne zatvoriť oči duše, odvrátiť myšlienky od trápenia, oddať sa mi tak, aby som konal iba ja, a hovoriť: ,Ježišu, ty sa o to postaraj!‘
Opak odovzdanosti je trápiť sa, zmätkovať a ustavične premýšľať o dôsledkoch danej udalosti. Podobá sa to na zmätok, aký spôsobujú deti, ktoré chcú, aby sa mama postarala o ich potreby, ale pritom sa do toho púšťajú samy a svojimi nápadmi a vrtochmi sťažujú mame prácu.
Zatvorte oči a dovoľte mi konať. Zatvorte oči, nemyslite na prítomnú chvíľu a odvráťte myšlienky od budúcnosti ako od pokušenia. Spoľahnite sa na mňa, verte v moju dobrotu a ja vám na svoju lásku sľubujem, že keď mi s takýmto postojom poviete: ,Ty sa o to postaraj!‘, ja to dokonale urobím, poteším vás, oslobodím vás a povediem vás. A keď vás budem musieť viesť inou cestou, než akú ste si sami vybrali, poučím vás, ponesiem vás v náručí a urobím, že budete ako deti, ktoré spia v matkinom náručí. To, čo vás znepokojuje a spôsobuje vám veľké utrpenie, nie je nič iné ako vaše zmýšľanie, vaša logika, vaše myšlienky, vaša vôľa a snaha za každú cenu vyriešiť to, čo vás trápi. Robím veľké veci, keď sa duša vo svojich duchovných aj materiálnych potrebách obráti na mňa slovami: ,Ty sa o to postaraj!‘, zatvorí oči a nedá si vziať pokoj! Dostávate málo milostí, keď sa sužujete, bojíte a nedôverujete, že ich dostane; zato keď sa mi celkom odovzdáte skrze modlitbu, dostanete ich veľmi veľa. Keď trpíte, prosíte ma, aby som zasiahol, ale tak, ako vy chcete… Obraciate sa na mňa, lenže chcete, aby som sa ja prispôsobil vám. Nebuďte ako chorí, ktorí prosia lekára, aby ich liečil, ale sami mu radia, čo má urobiť.
Nesprávajte sa takto, ale modlite sa, ako som vás naučil v modlitbe Otčenáš: ,Posväť sa meno tvoje,‘ čiže buď oslávený v tejto mojej potrebe; ,Príď kráľovstvo tvoje,‘ čiže nech všetko v nás a vo svete prispeje k sláve tvojho kráľovstva; ,Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi,‘ čiže Ty v tejto veci rozhodni a urob to, čo je lepšie pre náš časný aj večný život. Ak mi úprimne poviete: ,Buď vôľa tvoja,‘ je to, akoby ste povedali: , Ty sa o to postaraj!‘ Vtedy zasiahnem celou svojou všemohúcnosťou a vyriešim najťažšie situácie. Keď uvidíš, že tvoj problém sa zväčšuje namiesto toho, aby sa zmenšoval, netráp sa, zatvor oči a s dôverou mi povedz: ,Buď vôľa tvoja, ty sa o to postaraj!‘ Hovorím ti, že sa o to postarám, že sa tej záležitosti budem venovať ako lekár, ba dokonca, ak bude treba, urobím zázrak. Vidíš, že problém sa zhoršuje? Neklesaj na duchu! Zatvor oči a hovor: ,Ty sa o to postaraj!‘ Hovorím ti, že sa o to postarám a že neexistuje účinnejší liek ako zásah mojej lásky. Postarám sa o to iba vtedy, keď zatvoríš oči. Nedokážete spať, všetko chcete zhodnotiť, všetko preskúmať, o všetkom rozmýšľať, pretože sa spoliehate na ľudské sily alebo – čo je ešte horšie – dôverujete v ľudský zásah. Práve toto prekáža mojim plánom a bráni mi prísť. Ako veľmi túžim po vašej odovzdanosti, aby som vám mohol prejaviť dobrodenia, no ako mi je smutno, keď vidím, že sa znepokojujete!
Satan sa usiluje práve o to: chce vás naplniť nepokojom a zmätkom, vymaniť vás z dosahu môjho pôsobenia a vydať vás napospas ľudskému mysleniu a konaniu. Preto jedine mne dôverujte, iba na mňa sa spoľahnite a vo všetkom sa mi odovzdajte. Zázraky konám v takej miere, v akej sa mi odovzdáte, a nie v takej miere, v akej sa trápite a znepokojujete.
Zaplavím vás pokladmi svojej milosti, len ak ste celkom chudobní. Keď máte vlastné zdroje pomoci, akékoľvek malé, alebo ak ich hľadáte, aj keď iba v niečom, zostávate iba v prirodzenej ľudskej rovine a prenechávate veciam prirodzený priebeh, ktorý satan tak často narúša. Nijaký človek, ktorý sa riadil iba podľa ľudskej logiky, nekonal zázraky. Božím spôsobom koná iba ten, kto dôveruje Bohu.
Keď vidíš, že veci sa komplikujú, povedz so zatvorenými očami duše: ,Ježišu, ty sa o to postaraj!‘ Rob to vo všetkých svojich potrebách. Robte to všetci a uvidíte veľké, ustavičné a tiché zázraky. Sľubujem vám to na svoju lásku!“
Veru, hovorím vám, Ja sa o to postarám

Vždy sa modli s takýmto postojom a s takouto odovzdanosťou a budeš mať veľký vnútorný pokoj. Budeš zbierať plody mojej lásky, a to aj vtedy, keď ti darujem milosť obety a lásky, ktorá so sebou nesie utrpenie. Zdá sa ti to nemožné? Opäť zatvor oči a z hĺbky svojej duše volaj: „Ježišu, ,Ty sa o to postaraj!“ Neboj sa, ja sa naozaj o všetko postarám! Potom budeš moje meno oslavovať tým, že sa úplne ponížiš! Tvoje modlitby nemajú takú cenu, ako jediný skutok dôvernej odovzdanosti. Dobre si to zapamätaj – neexistuje účinnejšia novéna ako táto: „Ježišu, odovzdávam sa ti, Ty sa o to postaraj!