JÉZUS, GONDOSKODJ TE!

Miért vagytok nyugtalanok és megzavarodottak? Hagyjátok rám gondjaitokat, minden ügyeteket, és megnyugosztok! Bizony mondom, hogy minden valódi, vak és teljes odaadási aktusotok meghozza azt a hatást, amit kívántok, és megoldja a tüskés szituációt.

Az, hogy Rám hagyatkoztok, nem azt jelenti, hogy aggódtok, nyugtalankodtok és kétségbeestek, majd végül izgatottan kértek Engem, hogy segítsek. A Rám hagyatkozás ezt jelenti: nyugodtan csukjátok be lelketek szemét, és adjátok át magatokat Nekem, hogy felvegyelek a karomba, és átvigyelek a túlsó partra, mint egy anya az alvó kisgyermekét.

A legtöbbet azzal ártotok magatoknak, hogy aggodalmaskodtok, és mindig egy gondolat körül forogtok. Ezzel kínozzátok magatokat, mert azt hiszitek, hogy minden áron nektek kell mindent megoldani.  

Mennyit tudok tenni, ha a lélek lelki és anyagi szükségeiben Hozzám fordul, Rám néz, és azt mondja: „Gondoskodj Te!”, és közben becsukja a szemét, és elnyugszik Bennem?

Kevés kegyelmet kaptok, ha gyötritek magatokat, hogy megkapjátok. De nagyon sokat kaptok, ha az imátok teljes önátadás.

A szenvedésben imádkoztok, hogy vegyem el azt, de úgy vegyem el, ahogyan az ti elképzelitek… Hozzám fordultok, de azt akarjátok, hogy Én alkalmazkodjam a ti elgondolásotokhoz. Olyanok vagytok, mint az a beteg, aki az orvostól egy kúrát kér, de ő maga akarja előírni, hogy az milyen legyen.

Ne így imádkozzatok, hanem úgy, ahogy tanítottalak a Miatyánkban. „Szenteltessék meg a Te neved” azt jelenti: „Dicsőítsen meg ez a bajom és szorongattatásom.” „Jöjjön el a Te Országod” azt jelenti: „Minden építse a Te Országodat bennünk és a világban.” „Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is” azt jelenti: „Tégy ebben az ügyemben úgy, ahogy a legjobbnak látod az örök életünk és a földi életünk szempontjából.” 

Ha igazán azt mondjátok: „Legyen meg a Te akaratod” vagy: „Gondoskodj Te!”. akkor beavatkozom egész mindenhatóságommal, és megoldom a kilátástalan helyzetet.

És ha azt látod, hogy a helyzet rosszabbodott ahelyett, hogy javult volna? – ne nyugtalankodj! Csukd be a szemed, és mondd bizalommal: „Legyen meg a Te akaratod, gondoskodj Te!” Bizony mondom neked, gondoskodni fogok, beavatkozom, mint egy orvos, és akár csodát is teszek, ha kell.

Azt látod, hogy a beteg állapota rosszabbodott? Ne nyugtalankodj, hanem csukd be a szemed, és mondd: „Gondoskodj Te!” Bizony mondom neked, gondoskodni fogok.  

Az aggodalmaskodás, nyugtalankodás, és az egy dolog következményein való rágódás a Rám hagyatkozás ellen van. Ez olyan, mint annak a gyermeknek a türelmetlensége, aki azt kívánja, hogy az anyja gondoskodjon a szükségleteiről, de közben mégis maga akarja megoldani a dolgot, és ötleteivel, szeszélyeivel csak zavarja az anyja munkáját.

Csukjátok be szemeteket, és engedjétek, hogy a kegyelem áradata hordozzon! Csukjátok be a szemeteket, és engedjetek Engem munkálkodni! Csukjátok be a szemeteket, és forduljatok el a jövőért való aggodalmaskodástól, mint valami kísértéstől! Nyugodjatok Bennem!

Higgyetek a jóságomban! Szeretetemre mondom, hogy ha így kértek: „Gondoskodj Te!”, akkor egészen átveszem a gondoskodást, megvigasztallak, megszabadítalak és vezetlek. – És ha más úton kell, hogy vezesselek, mint amit ti elgondoltok, akkor tanítalak. A karomban hordozlak, mert nincs hatásosabb orvosság, mint az Én szeretetem beavatkozása. Csak akkor, ha becsukjátok szemeiteket.  

Álmatlanul hánykolódtok, mindent fel akartok mérni, kikutatni, mindenre gondolni, és emberi erővel akartok mindent megoldani. Vagy ami még rosszabb, emberekben bíztok, az ő beavatkozásukban reméltek. Ez akadályozza az Én szavaimat és szándékaimat. Mennyire szeretném ezt az odaadást tőletek, azért, hogy megajándékozzalak! Mennyire megszomorít, amikor ilyen nyugtalannak látlak titeket! A sátán épp azt akarja, hogy nyugtalanok legyetek, hogy kivonjon az Én működésem alól. Azt akarja, hogy egészen az emberi kezdeményezéseknek adjátok át magatokat. Egyedül Bennem bízzatok! Nyugodjatok el Bennem! Hagyatkozzatok egészen Rám! Csodákat teszek, abban a mértékben, amennyire átadjátok magatokat Nekem, amennyire bíztok Bennem. Kegyelemkincseket adok, ha egészen szegények vagytok. (Ez azt jelenti, hogy nem ragaszkodtok a saját elképzelésetekhez. A ford.)

Ha megvannak a segítő forrásaitok, akármilyen kis mértékben is, vagy ilyeneket kerestek, akkor természetes síkon mozogtok. A dolgok természetes lefolyását követitek, amit a sátán gyakran megzavar. Aki mindent kikutat, mérlegel, az nem tesz csodákat, még a szentek sem.  

Ha azt látod, hogy minden csak egyre jobban összezavarodik, csukd be a lelked szemét, és mondd: „Jézus, gondoskodj Te!”, és tereld el a gondolataidat aggódásod tárgyától, mert nehéz neked a bajt látni, és mégis bízni Bennem. Tereld el a gondolataidat önmagadról, és tégy így minden szükségleteddel kapcsolatban!

Tegyetek mindnyájan így, és állandó, nagy, csendes csodákat fogtok látni. Gondoskodni fogok mindenről, biztosítalak benneteket.  

Imádkozzatok mindig így, egészen Rám hagyatkozva, és nagy békesség fog eltölteni, akkor is, ha az áldozat és az engesztelés kegyelmét adom nektek. Akkor is, ja szeretetem szenvedést rak rátok. Lehetetlennek tűnik ez neked? Csukd be a szemed és mondd egész lelkedből: „Jézus, gondoskodj Te!” Ne félj, gondoskodni fogok. Te pedig áldani fogod a Nevemet, magad pedig alázatosabbá válsz Előttem. Imáid nem tudnak olyan erősek lenni, mint a Belém vetett Bizalom egyetlen aktusa. Gondold ezt meg! Nincs hatásosabb novéna (=kilenced), mint ez:

 „Jézusom, Rád hagyatkozom, gondoskodj Te!”

Egy szentség hírében meghalt nápolyi papnak, Don Dolindo Ruotolo-nak adta ezt a tanítást az Úr.